Indeksy (WIG20 bez opóźnień)
czas nazwa wartość [pkt] zmiana wartość [pkt]
bieżąca odniesienia [pkt] [%] otwarcia min max
16:40 WIG20 1 810,38 1 810,97 -0,59 -0,03 1 824,07 1 803,29 1 837,98
16:40 WIG20lev 749,72 750,27 -0,55 -0,07 761,07 743,85 772,59
16:40 WIG20short 3 817,31 3 815,50 1,81 0,05 3 788,46 3 759,16 3 832,77
16:40 mWIG40 1 759,24 1 760,50 -1,26 -0,07 1 768,27 1 759,24 1 768,94
16:40 sWIG80 9 289,31 9 254,40 34,91 0,38 9 291,50 9 200,73 9 302,73
16:40 WIG 29 838,80 29 834,98 3,82 0,01 29 976,54 29 764,14 30 149,82