adamczuk.net.pl

Artykuł Przykłady

Nowoczesny sposób prezentacji postępu akcji lub użycia zasobów w CSS3

The modern way to show progress or usage with CSS3

20%
40%
60%
80%
0%