Kategorie

Portfolio

Stworzyłem wiele serwisów i aplikacji internetowych. Cześć z nich była prosta i standardowa. Niektóre jednak bardziej skomplikowane i wymagające indywidualnego podejścia. Bez względu na złożoność projektu, moje zaangażowanie jest zawsze tak samo wysokie, aby dostarczyć klientowi produkt najlepszej jakości.

Strony internetowe

  • bptw
  • erasmus
  • acp
  • jan-galuszka

Serwisy internetowe

  • squarezone

Aplikacje internetowe

  • acp

Grafika

  • the-best-of-2012